Taats zakelijk

Gemeenschappelijk wonen op Boerenerf

foto’s Gemeenschappelijk wonen op Boerenerf

Dit onderzoeksplan betreft een fictief plan voor het realiseren van 20 levensloopbestendige woningen; een concept van gemeenschappelijk wonen voor ouderen. Zelfstandig wonen met veel sociale contacten en oog voor elkaar.

De gemeente Hollands Kroon wil niet meewerken aan dit plan omdat het buiten de bebouwde kom ligt en de provincie extra woningen in het buitengebied niet toe staat.

De stedenbouwkundige structuur waarvan de planlocatie deel uit maakt, is een typische landelijke lint, oorspronkelijk bestaande uit een ontginningsweg met aan twee zijden bebouwing, vroeger overwegend met een agrarische functie, nu met meer gemengd en aaneengegroeid tot een landelijke kern. Kenmerkend is de grote variatie van bouwstijlen en de sterke gerichtheid op de weg. Op een aantal plekken zijn de stolpen behouden en is het oorspronkelijke agrarische karakter nog herkenbaar.

Het plan sluit daarop aan en is vormgegeven als boerderij-ensemble met een stolpboerderij aan de voorzijde  en houten schuren op het achtererf. De stolpboerderij dient traditioneel uitgewerkt te worden met streekeigen detaillering en materialen en versterkt de ruimtelijke kwaliteit.

De nieuwe stolp wordt naar voren geplaatst om voldoende ruimte te creëren voor de woningen op het achtererf en komt daardoor voldoende vrij te staat in de ruimte. De stolp is geplaatst in de getrapte rooilijn-structuur van de omliggende bebouwing aan de lintbebouwing.

 

OpdrachtgeverEigen onderzoek
LocatieNieuwe Niedorp
Doorlopen fasesHaalbaarheid, Schetsontwerp

Plannen om zakelijk te bouwen?

Neem contact met ons op voor een afspraak

Contact

Analyse & concept

In de stolp komen 2 gelijkvloerse woningen op de begane grond die ontsloten worden aan het hofje. De bovenwoning heeft de toegang aan de Dorpsstraat. In de als schuren vormgegeven bebouwing komen 18 gelijkvloerse woningen.

Soortgelijke projecten