Over Taats

Duurzaam bouwen

Duurzaam is de trend. Met een duurzaam gebouwd pand laat u dan ook zien de tijdgeest te begrijpen. De kunst van duurzaam bouwen is de vele, duurzame maatregelen en toepassingen optimaal te combineren. Daar heeft Taats Architecten & Bouwkundigen de kennis en vaardigheden voor.

Duurzaam durven

Het bouwbesluit stelt minimale eisen aan de energiezuinigheid van een woning. Maar het kan veel ambitieuzer. Als particulier opdrachtgever bepaalt u zelf hoe ver u durft en kan gaan. Het concept Wonen onder een opgetild landschap bijvoorbeeld is een voorbeeld van het nieuwe wonen: respect voor de omgeving en gebruik van lokale bouwmaterialen.

Partijen matchen

De mogelijkheden en combinaties van duurzame toepassingen zijn bijna oneindig. Daar komen elke dag weer nieuwe technieken bij. De kunst van duurzaam bouwen is dan ook ontwerpbeslissingen en toepassingen te integreren door de juiste partijen al vroeg bij het bouwproces te betrekken. Bijvoorbeeld de installateur die al in de ontwerpfase meedenkt over de toepassingen van de installatie.

Cradle-to-Cradle (C2C)

Een milieuvriendelijke ontwerpmethode is het Cradle-to-Cradle-principe. Volgens deze filosofie ontwerpen bouwkundigen demontabel met materialen die herbruikbaar zijn in bio- of technosfeer. Daardoor produceert C2C geen afval maar grondstoffen voor nieuwe producten. Overheid, bouwwereld, architecten en industrieel ontwerpers omarmen het inspirerende concept van Michael Braungart en William McDonough.

Groen

Groene daken en gevels werken beschermend en een isolerend. De extra kosten wegen op tegen de baten omdat de dakbedekking waar het vegetatiedak opgeplaatst is, twee tot drie keer langer meegaat. Vegetatiedaken bufferen ook regenwater waardoor hevige regenval het riool minder zal belasten.

Energieprestatie

Een BENG berekening geeft de energieprestatie weer. Een energie-nul woning is hier de grootste uitdaging omdat die helemaal geen energie gebruikt.
U heeft veel mogelijkheden om uw energieverbruik te verlagen. De hoofdzaak daarbij is een goede balans vinden in techniek en isolatie van uw woning. Voorbeelden van bestaande technieken zijn: een warmtepomp voor het verwarmen van uw woning en wind- en zonne-energie voor het opwekken van stroom. Met een CO2-gestuurd ventilatiesysteem voorkomt u onnodig warmteverlies door te veel ventileren.

Water

Door hemelwater op te vangen voor de was of om het toilet door te spoelen, bespaart u op uw waterrekening. Een mogelijk nadeel is dat u de installatie elk jaar door een deskundige moet laten controleren. Het toilet doorspoelen met afvalwater van douche en wasmachine is ook mogelijk. Daarvoor is een grijswatersysteem nodig. Door het uitgebreide filtersysteem vraagt deze installatie meer onderhoud.

Architectuur

Grote dakoversteken beschermen onderliggende gevels tegen weersinvloeden, op de zon georiƫnteerde oversteken werken ook als zonwering. Met veel raamopeningen in zuid gerichte gevels benut u de zonnewarmte optimaal. Door aan de noordzijde juist weinig raamopeningen te plaatsen, voorkomt u warmteverlies in de winter.
Groene daken en gevels zuiveren de lucht. Frisse lucht voert stofdeeltjes, huisstofmijt, pollen en andere onzuiverheden af.
Volgens het C2C-principe kunt u alleen ecologische materialen gebruiken. Als dat niet lukt, past de ontwerper een materiaal of component toe dat volledig herbruikbaar is. Met de huidige bouwmaterialen kunt u al voor tachtig procent C2C bouwen.