Over Taats

Diensten

Particulieren, aannemers, architecten en andere ondernemers kunnen bij ons terecht voor de volgende diensten:

Programma van eisen en architectonisch schetsontwerp

Met uw wensen bepalen we wat u precies wilt laten bouwen. Dat leggen we vast in een document, het Programma van Eisen (PVE). Daarnaast maken we een architectonisch schetsontwerp om te toetsen bij de gemeente.

Duurzame keuzen tot energieneutrale ontwerpen

Kiest u voor een duurzame oplossing? We helpen uw graag kiezen en maken hiervoor graag het ontwerp.

Aanvraag omgevingsvergunning waaronder de bouwvergunning

Een omgevingsvergunning is nodig voor het bouwen van een bouwwerk die mogelijke hinder voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Een bouwvergunning is een toestemming om een bouwwerk op te richten of aan te passen.

Maken bestek, begeleiden aanbesteding en kiezen van een aannemer

We maken een omschrijving de uit te voeren bouwwerk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Daarnaast begeleiden we de aanbesteding en het uiteindelijk kiezen van de aannemer.

Maken uitvoeringstekeningen en werktekeningen

Deze worden in detail uitgewerkt, zodat er tijdens de bouw weinig tot geen vragen meer ontstaan.

Begeleiden van de bouw

Tijdens de bouw zullen wij de controle houden over de voortgang.

Particulieren, aannemers, architecten en andere ondernemers kunnen bij ons terecht voor:

programma van eisen en schetstekening
duurzame keuzen tot energieneutrale ontwerpen
aanvraag omgevingsvergunning waaronder de bouwvergunning
maken bestek, begeleiden aanbesteding en kiezen van een aannemer
maken uitvoeringstekeningen en werktekeningen
begeleiden van de bouw