CPO Zuidermeer

Een inspirerend voorbeeld van een CPO-project is het project Zuidermeer.
Hier heeft de gemeente een stuk grond beschikbaar gesteld waar de toekomstige bewoners de volledige vrijheid krijgen om naar eigen inzicht een wijk te ontwikkelen.

Taats werd aangetrokken om een stedenbouwkundig ontwerp te maken. Het ontwerp wordt samen met de toekomstige bewoners gemaakt en er worden verschillende workshops ingezet om samen een zo goed mogelijk ontwerp te realiseren.

In deze workshops worden alle wensen geïnventariseerd en de gedachten geprikkeld met voorbeelden. Landelijke inpassing, bereikbaarheid, speelruimte en uitzicht zijn onderwerpen waarover gebrainstormd wordt in de workshops.

Als het stedenbouwkundig ontwerp klaar is worden de woningen ontworpen. De wijk heeft een mooie afwisseling in verschillende woonvormen. Zo wordt er bijvoorbeeld starterswoningen, een bungalow en een eengezinswoning gerealiseerd.
Omdat iedere nieuwe bewoner van de wijk de bouw en het ontwerp in eigen hand heeft, kan er relatief goedkoop een wijk gebouwd worden. We zullen u de aankomende tijd meenemen in de verschillende stappen en fases van dit unieke project.Opdrachtgever: CPO Zuidermeer
Locatie: Zuidermeer

naar eigen inzicht een wijk ontwikkelen
  • CPO Zuidermeer workshop
  • CPO Zuidermeer 3d
  • CPO Zuidermeer kaart