Bouwbudget vrijstaande woning

Denkt u erover om uw eigen woning te laten ontwerpen en bouwen? Dan kan een bouwbegroting inzicht geven in welke kosten bij de bouw van uw huis zijn inbegrepen. Hieronder vindt u twee voorbeelden  van een bouwbudget voor een vrijstaande woning en een overzicht van richtprijzen, specificaties en andere factoren die de prijs bepalen.

Woonhuis – normale bouw, 550 m3 Kosten (inclusief btw)
Grond 180.000
Leges gemeente, (percentage van de bouwkosten) 5.000
Aansluitkosten nutsvoorzieningen 5.000
Sonderingen 700
Architect en constructeur, (percentage van de bouwkosten) 15.000
Bouwkosten, 450 euro per m3 250.000
Tegels en sanitair 20.000
Keuken 10.000
Aflak schilderwerk  3.000
totaal 488.700
Woonhuis – luxe bouw, 635 m3 Kosten (inclusief btw)
Grond 250.000
Leges gemeente, (percentage van de bouwkosten) 7.000
Aansluitkosten nutsvoorzieningen 5.000
Sonderingen en bodemonderzoek 2.000
Architect en constructeur, (percentage van de bouwkosten) 19.000
Bouwkosten, 550 euro per m3 350.000
Tegels en sanitair, twee badkamers 30.000
Keuken 15.000
Aflak schilderwerk  5.000
totaal 683.000


Kosten architect en constructeur

 • Schetsontwerp en voorlopig ontwerp
 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Berekenen en tekenen constructie
 • Bestek en bouwvoorbereiding
 • Contractvorming met aannemer
 • Controle productietekeningen van leveranciers en aannemer
 • Bouwbegeleiding

Bouwkosten

 • Aansluiten, afscheiden, beschermen en inrichten bouwplaats
 • Grondwerk en afvoeren van de grond
 • Funderen
 • Installeren gas, water, elektriciteit, kabel en riool
 • Afsluiten CAR-verzekering
 • Bouwkundige kosten van ruwbouw en afbouw
 • Toeslagen (winst- en risicoverrekening) en algemene kosten

Bijkomende kosten

 • Leges omgevingsvergunning
 • Sonderen grond en onderzoeken bodem
 • Aansluiten riool, water, elektriciteit en kabels
 • Badkamer, keuken, inrichting en dergelijke
 • Afsluiten afbouwgarantie of bankgarantie (optie)